:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

Σχέδιο Ανάπτυξης

Υπάρχει ουσιαστική  ανάγκη να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα «σχέδιο ανάπτυξης του ορεινού χώρου της Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου» το οποίο θα είναι ενταγμένο και εναρμονισμένο με μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για τον αγροτικό χώρο. H πολιτική αυτή θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • να έχει οριζόντια εφαρμογή για ευρύτερες περιοχές

 • να είναι θεσμοθετημένη

 • να έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα

 • να προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών, από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση

 • να θέτει στο επίκεντρο την αειφορία

 • να εντάσσεται σε μία εθνική αναπτυξιακή πολιτική, της οποίας θα πρέπει να αποτελεί υποσύνολο

 • να αντιμετωπίζονται οι ορεινοί όγκοι, χωροταξικά και αναπτυξιακά, ως ενιαίες γεωγραφικές ενότητες

Εξυπακούεται ότι για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, θα πρέπει να υλοποιηθούν έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα.

Με τον τρόπο αυτό, η εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής:

 • θα είναι βιώσιμη,

 • θα θέσει τις βάσεις για μία ζωντανή ύπαιθρο,

 • θα δράσει θετικά προς τις όμορες ημιορεινές ή πεδινές περιοχές, τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά (εγκατάλειψη, υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος, υποβάθμιση αγροτικού τοπίου, αύξηση εισροών κ.λπ.),

 • θα προσαρμοστεί πιο αποτελεσματικά στα δεδομένα της νέας ΚΑΠ και των πολιτικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και τέλος

 • στη χειρότερη περίπτωση, η περιοχή θα αντισταθεί πιο αποτελεσματικά στις τάσεις ερήμωσης και περιθωριοποίησης που τα τελευταία χρόνια είναι έντονες για το μεγαλύτερο μέρος των ορεινών και νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας αλλά και της νότιας Ευρώπης.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι η αγροτική έξοδος αποδιοργανώνει τα κτηνοτροφικά και γεωργικά συστήματα παραγωγής και τις τοπικές κοινωνίες, με συνέπεια την επιταχυνόμενη μείωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και την επακόλουθη σχεδόν πλήρη εγκατάλειψη και ερήμωση πολλών περιοχών.

Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, πέραν του δημογραφικού ζητήματος για τις περιοχές αυτές επηρεάζει κοινωνίες και περιβάλλον με μακρά ιστορία και ισορροπία, με πλούσιες εμπειρίες και εξειδικεύσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στη διαχείριση του χώρου.

Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη για διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τμήμα έστω της οροσειράς της Πίνδου και η πιλοτική εφαρμογή σ’ αυτό πολιτικών και δράσεων που θα λειτουργήσουν επιδεικτικά και για άλλες περιοχές της χώρας μας.

Ειδικοί Στόχοι

Για την επιτυχία του κεντρικού στόχου, θα πρέπει να προωθηθούν οι παρακάτω Ειδικοί Στόχοι:

 1. Δημιουργία προϋποθέσεων πολυαπασχόλησης των κατοίκων.

 2. Αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής με την επιτόπου αύξηση της προστιθέμενης αξίας της, με βάση την ποιότητα και την «ταυτοποίηση».

 3. Δικτύωση (χωρική και τομεακή) για την μεταφορά πετυχημένων πρακτικών και την τόνωση της εξωστρέφειας της περιοχής.

 4. Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς.

 5. Ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 6. Εκπαίδευση – κατάρτιση των κατοίκων προκειμένου να εφαρμόσουν και να προωθήσουν το εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης.

 7. Βελτίωση της ποιότητας ζωής.

 8. Παροχή των αναγκαίων εξυπηρετήσεων προς τους πολίτες της περιοχής ενδιαφέροντος.

 9. Υλοποίηση των βασικών έργων υποδομής, που θα αυξήσουν την κινητικότητα στο εσωτερικό αυτής και θα ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους.