:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: SWOT Analysis

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

Η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής καθώς και των ευκαιριών και κινδύνων (ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T.) αποτυπώνεται παρακάτω.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Ανέπαφο σε μεγάλο βαθμό φυσικό περιβάλλον.

2.Δυνατότητα κάλυψης πολλών τουριστικών ενδιαφερόντων.

3.Ενταξη στην περιοχή των προϊόντων Τ.Π.Ε.

4.Διατήρηση της σημαντικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

5. Μεγάλες προοπτικές σύνδεσης της τοπικής αγροτικής παραγωγής με την παροχή υπηρεσιών στον τουριστικό τομέα.

6. Ολοκλήρωση μεγάλων οδικών έργων που θα συντελέσουν στην εύκολη πρόσβαση για ολόκληρη την περιοχή

7. Πολιτική προτεραιότητα και συμφωνία εταιρικής σχέσης.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

  1. Υπερβόσκηση σε συγκεκριμένες ζώνες.

  2. Μετατροπή των οικισμών σε «μουσειακούς» χώρους δεύτερης κατοικίας χωρίς τοπική οικονομία.

  3. Υπερεκμετάλλευση των φυσικών διαθεσίμων.

  4. Ελλείψεις στις βασικές τεχνικές υποδομές

  5. Ανθρώπινο δυναμικό σε φθίνουσα πορεία, μεγάλης ηλικίας με δυσκολία προσαρμογής στα νέα δεδομένα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

1. Προώθηση και επί τόπου αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής.

2.Κατευθυνόμενη κίνηση των επισκεπτών και διασύνδεση με ευρύτερες περιοχές.

3.Προώθηση της ταυτοποίησης της τοπικής αγοράς (Σήμα περιοχής).

4.Δημιουργία τουριστικού προϊόντος πολλαπλών απαιτήσεων, με έμφαση στην αυθεντικότητα.


ΑΠΕΙΛΕΣ

  1. Περιβαλλοντική υποβάθμιση από αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων ή ανοιχτές παρεμβάσεις.

  2. Η ανάπτυξη δεν θα είναι βιώσιμη αν δεν ενισχυθούν παράλληλα με τον τουρισμό και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.

  3. Η μη κάμψη ενός ελαχίστου απαιτήσεων στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Η λειτουργία των οδικών έργων, ως αξόνων διαφυγής και όχι προσέλκυση.