:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Περιοχή

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

Υφιστάμενη Κατάσταση - Δυνατότητες 

(εικ.1 περιοχή Βάλια Κάλτα)Το κύμα αστυφιλίας που άρχισε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οδήγησε μεγάλες περιοχές της Πίνδου σε πληθυσμιακή κατάρρευση. Η πληθυσμιακή ερήμωση των ορεινών οικισμών είχε σαν συνέπειες την απαξίωση τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, την υστέρηση στην κάλυψη βασικών αναγκών σε έργα υποδομής και τελικά σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής όπως αυτή εκφράζεται με σύγχρονους όρους.

Η συγκεκριμένη περιοχή της Πίνδου αποτελεί την αντιπροσωπευτική ίσως περίπτωση ορεινής περιοχής που δέχεται μια σειρά πιέσεων και είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει πόρους και δυνατότητες τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με αξιοποίηση των φυσικών και ιστορικών-πολιτισμικών πλεονεκτημάτων της.

Η εγκατάλειψη αντιοικονομικών γεωργικών δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε νέες δραστηριότητες που θα αξιοποιούν τις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και τα νέα δεδομένα στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Η περιοχή στο σύνολό της έχει να επιδείξει αξιόλογα οικοσυστήματα και διατροφικά πρότυπα τα οποία είναι εν δυνάμει πλεονεκτήματα.

Η περιοχή αποτελεί μια ενιαία γεωγραφική ενότητα με συγκεκριμένα όμως υποσύνολα τα οποία εκφράζουν φυσικές, παραγωγικές, κοινωνικές ιδιαιτερότητες όπως έχουν διαμορφωθεί στην ιστορική διαδρομή. Το φυσικό περιβάλλον ήταν και παραμένει το καθοριστικό φυσικό διαθέσιμο στο οποίο δομήθηκαν οι σχέσεις των τοπικών κοινωνιών. Η διατήρηση της ποικιλομορφίας του τοπίου και η προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της όποιας αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η περιοχή περικλείει σημαντικά αναπτυξιακά αποθέματα όπως :

  • Χιονοδρομικά κέντρα (Βασιλίτσας, Μετσόβου, Περτουλίου) .

  • Προστατευόμενες περιοχές (Εθνικοί δρυμοί Πίνδου, Βίκου – Αώου).

  • Περιοχές NATURA

  • Αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές (Πάπιγγο, Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, Ελάτη – Περτούλι , ευρύτερη περιοχή Βασιλίτσας).

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι στις παρυφές της περιοχής βρίσκονται σημαντικοί τουριστικοί πόλοι οι οποίοι αποτελούν διακριτούς ήδη προορισμούς. Αυτές είναι η Καστοριά με την λίμνη της, η Καλαμπάκα με τα Μετέωρα, τα Γιάννενα με την λίμνη, η Κόνιτσα με τον Αώο ποταμό, η Σιάτιστα με τα αρχοντικά.

Η πρώτη αξιολόγηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων όπως αυτές προβάλλονται από τα θεσμοθετημένα όργανα προγραμματισμού στα όρια των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη περιοχή μας δίνει τη δυνατότητα να επισημάνουμε ότι η βασική αναπτυξιακή επιλογή για όλη την περιοχή είναι η πολυαπασχόληση με έμφαση στον τουρισμό σε διάφορες μορφές, ανάλογα με τα διαθέσιμα της κάθε υποπεριοχής.

Οριοθέτηση της Περιοχής Ενδιαφέροντος

Για την οριοθέτηση της περιοχής ενδιαφέροντος χρησιμοποιήθηκαν ως βάση τα παρακάτω κριτήρια :

α) Το υψόμετρο και οι κλίσεις:

Η Ε.Ε. θέτει ως όρια υψομέτρου τα 400 – 800 μέτρα και κλίσεων >20%

Χάριν μεθοδολογίας και απλοποίησης των διαδικασιών οριοθέτησης, προτάθηκε το υψόμετρο των 600 μ.

β) H ύπαρξη μικρών έστω αστικών κέντρων εντός ή εκτός αλλά πλησίον της περιοχής ενδιαφέροντος, που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μία στρατηγική ανάπτυξης αυτής, καθόσον διαθέτουν τις αναγκαίες προς τούτο υποδομές π.χ. Υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις, υποδομές υγείας κ.λπ.

γ) Η ένταξη στη ζώνη ενδιαφέροντος και ημιορεινών περιοχών, που αποτελούν ενιαία γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική οντότητα.

δ) Η ύπαρξη μεγάλων φυσικών κινδύνων.

ε) Η ένταξη στην περιοχή ενδιαφέροντος και του συνόλου των αγροκτημάτων των ΟΤΑ που καλύπτουν την προϋπόθεση του υψομέτρου των 600μ.

στ) Ο προσδιορισμός της περιοχής έγινε χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διοικητικά όρια, αλλά καθαρά η αναπτυξιακή παράμετρος.

Κατά την συνεκτίμηση των ανωτέρω κριτηρίων προέκυψαν τεχνικά προβλήματα καθορισμού της περιοχής γιατί η απόλυτη αποδοχή των ισοϋψών οδηγούσε σε πολύπλοκη και ανεφάρμοστη πρακτικά οριοθέτηση. Ως εκ τούτου η ομάδα μελέτης – κατάθεσης της πρότασης οδηγήθηκε στην οριοθέτηση λαμβάνοντας υπόψη τον κορμό της οροσειράς της Πίνδου ο οποίος αποτελεί και την περιοχή – στόχο του προγράμματος.

 

Χάρτες Περιοχής