:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Κατάλογος Εντύπων

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΔΟΣ)

1.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

.doc

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

.doc

3.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

.doc

4.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

.doc

5.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

.doc

6.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

.doc

7.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (κατα την έννοια του Ν. 3316/05)

.doc

8.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (που θα πρέπει να τηρεί ο Φορέας Υλοποίησης)

.doc

9.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

.doc

10.

ΤΔΕ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

.doc

11.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

.doc