:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Επιτροπές Παρακολούθησης :: 4η Επιτροπη Παρακολούθησης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

 

 

  

 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,  04.05.2007

 

  

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)

 

        

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

κατά την 4η Συνεδρίαση της 04-05-2007

 

 

 

Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

 

 

 

 

 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθμ. Πρωτ. 73765/Δ.Ε.-4697/27-6-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, συνήλθε σε 4η συνεδρίαση στις 04-05-2007 στη Χρυσομηλιά Τρικάλων, με την υπ'  αριθ. 1755/16774/17-04-2007 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2.     Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

3.     Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος

4.     Υποβολή και αξιολόγηση νέων προτάσεων των Φορέων

5.     Ενεργοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 4

6.     Διατύπωση προτάσεων για τη διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και σε περιοχές των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας

7.     Συνέργια του προγράμματος με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της 3ης και 4ης Προγραμματικής Περιόδου

8.     Διάφορα

9.     Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

10.                        Αποφάσεις - Συμπεράσματα Επ. Πα.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Kατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 4ης Επ. Πα. λήφθηκαν αποφάσεις και έγινε ενημέρωση των μελών ανάλογα και σύμφωνα με τα παρακάτω :

 

1.  Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα θέματα και το σώμα ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

2.  Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

 

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έγινε στη Λάβδα Νομού Γρεβενών στις 15-07-2006.

  

 

3.  Εισηγήσεις – Τοποθετήσεις  των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης πρότεινε και συμφώνησαν τα μέλη της  την ένταξη στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος τμήματος του Ν. Φλώρινας, που αποτελεί φυσική συνέχεια της Πίνδου.

Επίσης, εκφράστηκε η καταρχήν σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής για την ένταξη περιοχών του Ν.Κοζάνης και του Ν.Φλώρινας (Ευρύτερη περιοχή της Ειδικής Ζώνης ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας) καθώς επίσης και περιοχής του Ν.Θεσπρωτίας. Για τις περιοχές αυτές συμφωνήθηκε  η οριστική ένταξή τους να γίνει στην επόμενη Π.Ε. και κατόπιν στην Επ.Πα., σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης που εφαρμόζονται στις περιοχές  του Προγράμματος.

 

4.  Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος.

 

4.1 Μετά την αναλυτική παρουσίαση της πορείας του προγράμματος από την έναρξη έως σήμερα διαπιστώθηκε ο χαμηλός ρυθμός απορροφητικότητας και προτάθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των μελετών και εκτέλεσης των έργων από τους Φορείς Υλοποίησης, θεωρώντας εξασφαλισμένη την αναγκαία χρηματοδότηση εκ μέρους του ΥΠΟΙΟ.

4.2 Ζητήθηκε επίσης από την ΑΝΚΟ να συγκεντρώσει και να καταγράψει όλα τα ζητήματα που προκαλούν δυσλειτουργίες στην υλοποίηση των έργων από τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (π.χ. δρόμοι - ορεινά οδικά δίκτυα : διαστασιολόγηση, απαιτήσεις εγκρίσεων, διαδικασίες αδειοδότησης δασικών υπηρεσιών, Εφορειών Βυζαντινών και Νεώτερων Μνημείων κ.α.), με την προοπτική να συνταχθεί και να κατατεθεί στα αρμόδια Υπουργεία μία ολοκληρωμένη πρόταση για την απεμπλοκή της πορείας υλοποίησης των έργων αυτών αλλά και άλλων αντίστοιχων.

4.3  Αποφασίστηκε επίσης, η τροποποίηση της πινακίδας ως προς το  

φόντο της, ώστε να επικρατεί το σήμα της Πίνδου και η έγκρισή  

της στα πλαίσια της επόμενης Επιτροπής.

 

4.4  Οριστικοποιήθηκε η περιοχή ενδιαφέροντος του Νομού Καρδίτσας.

 

5.  Υποβολή και αξιολόγηση νέων προτάσεων των φορέων.

 

Τα έργα που προτάθηκαν, κατόπιν εισηγήσεως της Πολιτικής Επιτροπής, περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα έργων της παρούσας Επ.Πα..

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Νομός Ιωαννίνων

1.   Ένταξη ενός (1) νέου έργου συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 €.

2.   Ένταξη τεσσάρων(4) νέων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 συνολικού προϋπολογισμού 75.000.00 €

Νομός Άρτας

1.   Ένταξη επτά (7) νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 9.103.793,00 €.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Νομός Τρικάλων

Τροποποίηση προγράμματος με αύξηση προϋπολογισμού ενταγμένων έργων κατά 1.390.000,00 €.

Νομός Καρδίτσας

Ένταξη δεκαέξι (16) νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000,00 €.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Νομός Γρεβενών

Ένταξη δύο (2) νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 €.

Νομός Κοζάνης

Ένταξη δύο (2) νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 €.

Νομός Καστοριάς

Ένταξη πέντε (5) νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.178.950,00 €.

Επίσης, εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου «Δρόμος Πεύκο – Μυροβλήτη – Πευκόφυτο – Χρυσή – Γέφυρα Επταχωρίου (2006ΣΕ4400000)» από 1.000.000,00 € σε 5.000.000,00 €.

 

6.  Ενεργοποίηση των αξόνων Προτεραιότητας 2 και 4.

Μετά την παρουσίαση της Πρότασης ενεργοποίησης των αξόνων Προτεραιότητας 2  και 4, από την ΑΝΚΟ, έγινε ανοικτή συζήτηση επί του θέματος κατά την οποία προέκυψαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και αποφασίστηκε η κατάθεση ώριμων προτάσεων με την προβλεπόμενη διαδικασία, έως 30/5/2007, οι οποίες θα εξετασθούν από την Τεχνική Γραμματεία και θα τεθούν υπόψη της επόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

7.  Διατύπωση προτάσεων για τη διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και σε περιοχές των Νομών Κοζάνης και Φλώρινας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης πρότεινε και συμφώνησαν τα μέλη της , την ένταξη στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος, τμήματος του Ν. Φλώρινας που αποτελεί φυσική συνέχεια της Πίνδου.

Επίσης, εκφράστηκε η καταρχήν σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης για την ένταξη περιοχών του Ν.Κοζάνης και του Ν.Φλώρινας (Ευρύτερη περιοχή της Ειδικής Ζώνης ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας) καθώς επίσης και περιοχής του Ν.Θεσπρωτίας. Για τις περιοχές αυτές συμφωνήθηκε  η οριστική ένταξή τους να γίνει στην επόμενη Π.Ε. και κατόπιν στην Επ.Πα., σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης που εφαρμόζονται στις περιοχές  του Προγράμματος.

 

8.  Διάφορα.

8.1 Συμφωνήθηκε η εγγραφή του έργου που αφορά στην Προώθηση – Προβολή του Προγράμματος, προϋπολογισμού 500.000,00 €, σε Συλλογική Απόφαση, αφού καθοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Φορέας Υλοποίησης του έργου.

8.2 Αποφασίστηκε επίσης η έκδοση Συλλογικής Απόφασης για το έργο που αφορά στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ από την ΑΝΚΟ, με βάση την απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Π.Ε. και της Ε.Π. στο Σιδηροχώρι Καστοριάς, το κατατεθειμένο τεχνικό δελτίο και το αίτημα έκδοσης της Συλλογικής Απόφασης, από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

8.3 Προωθείται η νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση φορέα διαχείρισης ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

8.4 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης παρότρυνε τα μέλη της, προκειμένου η Επ.Πα. να συνεδριάζει, αν είναι δυνατόν, κάθε τρεις (3) μήνες.

8.5 Τονίσθηκε από τους παρευρισκόμενους η ανάγκη αξιοποίησης υφιστάμενων φορέων.

8.6 Ζητήθηκε και θα ετοιμάσει η ΑΝΚΟ, «Προδιαγραφές και περιγραφή για το Σήμα ΠΙΝΔΟΣ», τις οποίες και θα παρουσιάσει κατά την 5η Συνεδρίαση της Π.Ε και Επ.Πα.

Σ8.7 Συζητήθηκε η αναγκαιότητα και εγκρίθηκε η σύνταξη ενός «Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου».

8.8 Συμφωνήθηκε η απαλοιφή της έκφρασης «όρια Νομού» στην περιγραφή των έργων οδοποιίας και η οριοθέτηση αυτών με χρήση τοπωνυμίων ή άλλων χαρακτηριστικών.

 

9.  Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

 

Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε να γίνει το 1ο  10ήμερο του Ιουλίου στο Ν. Άρτας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

 

 

ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

 

1. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΛΙΑ .pdf
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 4ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ .xls
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ 2 & 4 .doc
4. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005 - 2006 .ppt