:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Επιτροπές Παρακολούθησης :: 3η Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

 

 

  


 

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΒΔΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,  15.07.2006

 

 

 

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

         

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

κατά την 3η Συνεδρίαση της 15-07-2006

 

 

 

Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

 

 

 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθμ. Πρωτ. 73765/Δ.Ε.-4697/27-6-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, συνήλθε σε 3η συνεδρίαση στις 15-07-2006 στη Λάβδα Γρεβενών, με την υπ'  αριθ. 1381/27879/04-07-2006 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.      Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2.      Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

3.      Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος

4.      Υποβολή και αξιολόγηση νέων προτάσεων των Φορέων

5.      Έγκριση Σχεδίου Προβολής και Προώθησης του προγράμματος

6.      Έγκριση σχεδίου ενεργοποίησης των Αξόνων 2 και 4

7.      Διατύπωση προτάσεων για τη διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και σε περιοχές των Νομών Καρδίτσας και Άρτας

8.      Συνέργια του προγράμματος με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της 3ης και 4ης Προγραμματικής Περιόδου

9.      Διάφορα

10.  Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

11.  Αποφάσεις - Συμπεράσματα Επ. Πα.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Kατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 3ης Επ. Πα. λήφθηκαν αποφάσεις και έγινε ενημέρωση των μελών ανάλογα, σύμφωνα με τα παρακάτω :

 

1.  Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα θέματα και το σώμα ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

2.   Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

Εγκρίνονται τα Πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έγινε στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης στις 03-03-2006.

 

 

3.     Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του προγράμματος.

 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από την 2η Συνεδρίαση της Επ. Πα. έως σήμερα,  τηρήθηκαν οι αποφάσεις της προηγούμενης Επ. Πα. και ελήφθησαν συμπληρωματικές αποφάσεις τόσο για τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, όσο και για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

 


 

4.     Υποβολή και αξιολόγηση νέων προτάσεων των φορέων.

 

Τα έργα που εξετάσθηκαν, εντάχθηκαν και απεντάχθηκαν, κατά τη συνεδρίαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα έργων της παρούσας απόφασης.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

Νομός Ιωαννίνων

1.   Ένταξη δεκατριών (13) νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 €.

2.   Αύξηση του προϋπολογισμού του έργου  «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι» κατά 500.000,00 € λόγω αναγκαίας τροποποίησης της μελέτης.

3.   Απένταξη τεσσάρων (4) έργων συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 €, τα οποία έχουν αντικατασταθεί από νέα έργα.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Νομός Τρικάλων

Ένταξη τριών (3) νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

Ένταξη των παρακάτω τεσσάρων (4) μελετών:

1.  Βελτίωση οδού Μετέωρα – Φλαμπουρέσι προς Δεσκάτη – όρια Νομού Τρικάλων, προϋπολογισμού 250.000,00 €.

2.  Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Παλαιοκαρυάς – Γκρόμπα προς Ελληνικά (όρια Νομού Τρικάλων) προϋπολογισμού  150.000,00 €.

3.  Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Διάβα – Κορομηλιά προϋπολογισμού 120.000,00 €.

4.     Αναστήλωση – αποκατάσταση και ανάδειξη Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Μυριοφύλλου, προϋπολογισμού 120.000,00 €.

Ως προς το θέμα που τέθηκε από το Νομάρχη Τρικάλων για αντικατάσταση τριών (3) έργων που θα ενταχθούν στο ΠΕΠ Θεσσαλίας αποφασίστηκε, όταν αυτό πραγματοποιηθεί, τότε με νεώτερη απόφαση της Ε.Π. του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ θα απελευθερωθούν πόροι για ένταξη των νέων έργων που προτάθηκαν ήτοι:

α.  Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Βλάχα – Βροντερό, προϋπολογισμού 550.000,00 €.

β.  Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Γαρδικίων – Αγ. Παρασκευής, προϋπολογισμού 350.000,00 €.

γ.  Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Φλαμπουρέσι – Αγ. Τριάδα, προϋπολογισμού 330.000,00 €.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Νομός Γρεβενών

Ένταξη εννέα (9) νέων έργων, εκ των οποίων τα τρία (3) είναι έτοιμα προς δημοπράτηση, συνολικού προϋπολογισμού 1.550.000,00 € και τα υπόλοιπα έξι (6) συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000,00 € βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης μελέτης.

Νομός Κοζάνης

Απένταξη δύο (2) έργων «Επισκευή πέτρινου δημοτικού σχολείου Πενταλόφου» και «Επισκευή πέτρινου γυμνασίου Πενταλόφου» συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 €, τα οποία υλοποιήθηκαν από άλλα προγράμματα και αντικατάστασή τους από δύο (2) νέα έργα «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Αχιλλείου Βυθού Πενταλόφου» προϋπολογισμού 415.000,00 € και «Επισκευή – συντήρηση Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Τσοτυλίου» προϋπολογισμού 186.000,00 €.

Νομός Καστοριάς

Έγκριση της συγχώνευσης των εννέα (9) ενταγμένων σε Συλλογική Απόφαση Μελετών σε δύο (2) και ένταξη δύο (2) νέων μελετών «Μελέτη οδού Πεύκο – Λιανοτόπι» προϋπολογισμού 260.000,00 € και «Μελέτη οδού Μυροβλήτης – Πευκόφυτο – Χρυσή – Επταχώρι» προϋπολογισμού 220.000,00 €.

 

5.     Έγκριση Σχεδίου Προβολής και Προώθησης του Προγράμματος.

Εγκρίνεται το σχέδιο προώθησης – προβολής του προγράμματος, όπως αυτό παρουσιάστηκε από την ΑΝΚΟ Α.Ε.

 

6.     Έγκριση σχεδίου ενεργοποίησης των αξόνων Προτεραιότητας 2 και 4.

Μετά την εισήγηση του σχεδίου ενεργοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 2  από τον Νομάρχη Γρεβενών κ. Ρίγγο Δ. και την παρουσίαση των σχεδίων ενεργοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 4 από την ΑΝΚΟ Α.Ε. έγινε ανοικτή συζήτηση επί του θέματος κατά την οποία προέκυψαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και αποφασίστηκε η εκ’ νέου κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων στην επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίες θα προκύψουν από κοινή συνάντηση της Τεχνικής Γραμματείας και των Νομαρχών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

 

7.     Διατύπωση προτάσεων για τη διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος και σε περιοχές των Νομών Καρδίτσας και Άρτας.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ένταξη περιοχών των Νομών Καρδίτσας και Άρτας.

 

8.     Συνέργεια του Προγράμματος με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της 3ης και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Διαπιστώθηκε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια από τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συμπληρωματικότητα και συνέργια του προγράμματος με άλλα προγράμματα τοπικού, περιφερειακού και εθνικού χαρακτήρα.

 

9.     Διάφορα.

Αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, μετά την ένταξη περιοχών των δύο νέων Νομών σε 100.000.000,00 € από 86.500.000,00 € που είχε διαμορφωθεί μετά την ένταξη περιοχών του Ν. Κοζάνης.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Ε.Π, και την ομόφωνη αποδοχή των μελών της Ε.Π αποφασίστηκε,  η σύσταση Φορέα ο οποίος θα στηρίξει την ανάπτυξη του ορεινού όγκου Πίνδου. Επικεφαλής του Φορέα ορίζεται ο καθηγητής κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος.

Επίσης, έγινε αποδεκτή η πρόταση του Προέδρου της Ε.Π  για την προβολή του Προγράμματος σε έκθεση εθνικής εμβέλειας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το έτος 2007. Η παραπάνω δαπάνη θα ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2. 

10.      Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

 

Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε να γίνει το Σεπτέμβριο στο Ν. Τρικάλων.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

 

 

ΦΩΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

 

1. Εισήγηση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ.Χρ.Φώλια .doc