:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Επιτροπές Παρακολούθησης :: 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ       

                       της 1ης/2005 Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π.) του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας & Κεντρικής Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου, συνήλθε σήμερα 31/08/2005, ημέρα Τετάρτη, κατόπιν της υπ’αριθμ. πρωτ. 30843/ΔΕ-6377/22-08-2005 Πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Φώλια Χρήστου, Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστη η πλειοψηφία των μελών με δικαίωμα ψήφου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διοίκησης του Προγράμματος, εγκρίθηκε η ακόλουθη ημερήσια διάταξη :

1.    Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί

  •    Δήμαρχος Δήμου Βιτσίου Νομού Καστοριάς
  •    Νομάρχης Καστοριάς
  •    Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  •    Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

2.    Έγκριση ημερήσιας διάταξης

3.    Έγκριση αποφάσεων (πρακτικών) των τριών (3) συνεδράσεων της Πολιτικής και Τεχνικής Επιτροπής, καθώς και των διαδικασιών που υλοποιήθηκαν μέχρι τη συνεδρίαση της Ε.Π.

4.    Ενημέρωση για τις ενέργειες και την πρόοδο του προγράμματος, στο διάστημα που μεσολάβησε από την 3 συνάντηση *08/02/2005) μέχρι σήμερα.

5.    Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων του προγράμματος

6.    Οριστικοποίηση της περιοχής ενδιαφέροντος, με την προσθήκη τμήματος του Βοίου Νομού Κοζάνης

7.    Ένταξη έργων στο πρόγραμμα

8.    Απένταξη έργων από το πρόγραμμα

9.    Συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διοίκησης του προγράμματος

10. Παρουσίαση της διαδικασίας που θα πρέπει να τηρείται από την ένταξη μέχρι την ολοκλήρωση των έργων / δράσεων / ενεργειών του προγράμματος

11.  Διάφορα

12. Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

13. Αποφάσεις και Συμπεράσματα

 

Η Επιτροπή, μετά την παρουσίαση των θεμάτων και την ολοκλήρωση των εργασιών της,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε

1.    Την έγκριση της ημερήσιας διάταξης συνεδρίασης της Επιτροπής.

2.    Την έγκριση των αποφάσεων και Πρακτικών των τριών (3) προηγούμενων συναντήσεων  της Πολιτικής Επιτροπής (Π.Ε.) και Τεχνικής Επιτροπής, καθώς και των διαδικασιών που υλοποιήθηκαν μέχρι τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

3.    Την έγκριση των ενεργειών στο διάστημα που μεσολάβησε από την 3η  συνάντηση (8/2/2005) μέχρι σήμερα.

4.    Την οριστικοποίηση της περιοχής ενδιαφέροντος, με την προσθήκη τμήματος του Βοΐου Ν.Κοζάνης.

5.    Την έναρξη διαδικασιών ωρίμανσης των περιοχών της Β’ φάσης (Τμήματα Νομών Καρδίτσας και Άρτας), προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα σε επόμενη φάση.

6.    Την δημοσιοποίηση και προβολή του προγράμματος σε υπερτοπικό και Εθνικό επίπεδο

  • Πινακίδες έργου με το σήμα του προγράμματος  «ΠΙΝΔΟΣ»
  • Spot στα τοπικά ΜΜΕ των Νομών του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ για τις τρεις (3) Περιφέρειες
  • Καταχωρήσεις σε τοπικές εφημερίδες των Νομών της περιοχής του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ
  • Καταχώρηση του προγράμματος στα Site των Περιφερειών και των Νομών του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ

Προεκτιμώμενος προϋπολογισμός : 500.000,00 €

7.    Την προετοιμασία εισήγησης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Ν.Α. Τρικάλων, για τη στρατηγική παρέμβασης στα ζητήματα πολιτισμού.

8.    Τη συνεργασία με την ΑΝΚΟ Α.Ε. ως Τεχνικού Συμβούλου του Προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ, με αμοιβή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.3316/2005 και τη συνέχιση σύνταξης από αυτήν (ΑΝΚΟ Α.Ε.) του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της ΠΙΝΔΟΥ για το σύνολο των τομέων ανάπτυξης, με έμφαση στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, που θα αντλήσει πόρους από τα τρέχοντα προγράμματα αλλά κύρια από τα προγράμματα της Δ’ προγραμματικής περιόδου.

9.    Την ένταξη και απένταξη έργων του προγράμματος, όπως παρακάτω:

9.1.    Αντικατάσταση του έργου «Κατασκευή οδού Λάβδα-Αβδέλλα (Διασταύρωση Περιβολίου)» με κωδικό 2005ΣΕ44000001, με το έργο «Κατασκευή οδού Πριόνια-Καλλιθέα» με την προϋπόθεση της προσκόμισης του Τ.Δ. που θα συμφωνεί με τους στόχους, τη φιλοσοφία του προγράμματος και θα έχει ρεαλιστική προσέγγιση του προϋπολογισμού.

9.2.   «Ολοκλήρωση αποκάλυψης και συντήρηση κτιρίων του νεολιθικού γεωργοκτηνοτροφικού οικισμού Αυγής Καστοριάς για την ανάπλασή του σε πρότυπο για την Πίνδο και τα Δ.Βαλκάνια επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο».

Το έργο αυτό εντάσσεται με την προϋπόθεση άντλησης πόρων από τα διαθέσιμα για το Νομό Καστοριάς.

9.3. Κατασκευή οδού Αυγερινός – Βυθός – Ι.Μ. Αγ.Τριάδας Βυθού. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 €

9.4. Κατασκευή οδού Αγίασμα – Δαμασκηνιά – Όρια Ν.Καστοριάς.

       Προϋπολογισμός : 600.000,00 €

9.5. Ολοκλήρωση δρόμου Πεντάλοφος – Δίλοφος – Όρια Ν.Γρεβενών.

       Προϋπολογισμός : 600.000,00 €

9.6. Μελέτες τουριστικής αξιοποίησης περιοχής Παλιοκριμηνίου Δ.Τσοτυλίου.

       Προϋπολογισμός : 250.000,00 €

Τα υπ’ αριθμ. 9.5. και 9.6. έργα θα ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διοίκησης του Προγράμματος.

9.7. Κατασκευή οδού Κριμήνι – Ροδοχώρι – Κυδωνιές – Όρια Ν.ρεβενών Προϋπολογισμός : 1.400.000,00 €

9.8. Επισκευή πέτρινου δημοτικού σχολείου Πενταλόφου.

Προϋπολογισμός : 140.000,00 €

9.9. Επισκευή πέτρινου γυμνασίου Πενταλόφου.

Προϋπολογισμός ; 160.000,00 €

9.10.Το έργο «Βελτίωση δρόμου Επταχώρι – Ζούζουλη – Σαμαρίνα» απεντάσσεται (στα πλαίσια της συμπληρωματικότητας των προγραμμάτων) από το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ καθόσον εντάχθηκε στο ΠΕΠ ΙΙΙ Δυτ.Μακεδονίας.

9.11. Το ποσό του παραπάνω έργου, ύψους 7.000.000,00 €, μεταφέρεται στο ήδη ενταγμένο έργο με τίτλο «Βελτίωση δρόμου Λειβαδοδόπι –Τρίλοφος – Λιανοτόπι – Γράμμος – Πεύκος Ν.Καστοριάς, για το οποίο διαμορφώνεται συνολικός προϋπολογισμός 14.000.000,00 €.

9.12.Το έργο με τίτλο «Δρόμος Πεύκο – Μυροβλήτη – Πευκόφυτο - Χρυσή - Γέφυρα Επταχωρίου» εντάσσεται στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ, στα πλαίσια των πόρων που είχαν εγκριθεί για το Ν.Καστοριάς.

Προϋπολογισμός : 1.000.000,00 €.

10. Η ολοκλήρωση του δρόμου «Νεάπολη – Σκαλοχώρι» θα πραγματοποιηθεί από το πρόγραμμα ΟΠΑΓΚ με αύξηση του προϋπολογισμού του, καθ’ όσον εντάχθηκε με 0,7 εκατ. € και έχει συμβατική δέσμευση 1,2 εκατ. €.

11.  Παρουσιάστηκε η διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται από την ένταξη μέχρι την ολοκλήρωση των έργων / δράσεων / ενεργειών του προγράμματος.

Η επόμενη συνεδρίαση  της Ε.Π. θα πραγματοποιηθεί στο Νομό Κοζάνης, στο διάστημα 1-30 Νοεμβρίου.

 

Ακολουθούν Εισηγήσεις:

  • Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια (.doc 41 kb)
  • Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Ανδρέα Λεούδη  (.pdf 3.5 mb)