:: Το Πρόγραμμα "Πίνδος" :: Γενικά - Στόχοι

Επιλογές
Είσοδος Χρηστών
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός:

Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην εφαρμογή διαχείρισης έργων, επιλέξτε εδώ για να εγγραφείτε.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εισάγετε το e-mail σας, παρακάτω, ώστε να εγγραφείτε και να λαμβάνετε το περιοδικό δελτίο ενημέρωσης του "Πίνδος".

E-mail:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ Α.Ε.)

Πλαίσιο

Οι ορεινές περιοχές της χώρας μας μέσα από την ιστορική πορεία τους συγκρότησαν ένα μοντέλο κοινωνικοοικονομικής επιβίωσης το οποίο βοήθησε στην συγκράτηση του πληθυσμού και στην παραγωγή πολιτισμού κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Η επιλογή του τόπου κατοικίας σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές ήταν σε μεγάλο βαθμό αμυντική επιλογή στους κινδύνους από πολέμους και ληστείες.

Οι σύγχρονοι όμως όροι εμπορευματικής παραγωγής και το εντελώς διαφοροποιημένο σύστημα μεταφορών και επικοινωνιών μετέβαλαν ριζικά τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί και παγιωθεί για αιώνες. Η κλειστή κοινωνία του αντιπραγματισμού έδωσε τη θέση της στην ανοικτή κοινωνία που επηρεάζεται όχι μόνο από εθνικές αλλά από παγκόσμιες πολιτικές. Οι συνέπειες αυτής της διαφοροποίησης είναι έντονες στο σύνολο του αγροτικού χώρου αλλά καταλυτικές για τις ορεινές και ούτως η άλλως μειονεκτικότερες, από άποψη παραγωγικών αλλά και κοινωνικών συνθηκών ζωής , περιοχές.

Με τα δεδομένα αυτά μεγάλες περιοχές της χώρας μας με ορεινά χαρακτηριστικά οδηγούνται αμετάκλητα στην απώλεια του αγροτικού χαρακτήρα τους. Παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες όπως η εκτατική γεωργία, η δασοπονία, η κτηνοτροφία δεν μπορούν να συντηρήσουν τον αγροτικό χαρακτήρα αυτών των περιοχών. Η αναμενόμενη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής γεωργίας στην κατεύθυνση περιορισμού των Δημόσιων ενισχύσεων θα επιταχύνει την συρρίκνωση και αποδιάρθρωση του αγροτικού τομέα.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση με ειδικά προγράμματα ενίσχυσης των ορεινών περιοχών.

Επιβάλλεται η διαφοροποίηση των οικονομικών ενισχύσεων προς τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές σε σχέση με τις πεδινές.

Ίδια πολιτική ενισχύσεων για ανόμοιες περιοχές θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις μειονεκτικότερες περιοχές.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ

Στόχος

Βάσει της SWOT ανάλυσης, ο κεντρικός στόχος του ολοκληρωμένου προγράμματος για την Βόρεια και Κεντρική Πίνδο είναι η διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του ορεινού όγκου με τη δημιουργία προϋποθέσεων συγκράτησης του πληθυσμού και προσέλκυσης νέων ανθρώπων, μέσω της εφαρμογής ενός εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης.

Δηλαδή επιδίωξη και ζητούμενο είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για οικονομική ανασυγκρότηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε η περιοχή να αποκτήσει, σε ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, δυναμική οικονομία και να ενταχθεί με ανταγωνιστικούς όρους στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της χώρας.

ΟφέληΠΟΛΗ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Οι εκτεταμένες και λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές μπορούν να διατηρήσουν ευκολότερα τον αγροτικό χαρακτήρα τους εφόσον ενσωματώσουν και αξιοποιήσουν τα νέα δεδομένα όπως είναι η πολυαπασχόληση του πληθυσμού, η στροφή στον τομέα παροχής υπηρεσιών (τουρισμός), η ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιορισμένης επιβάρυνσης από βιομηχανικές και άλλες επιβαρυντικές για το περιβάλλον δραστηριότητες για την παραγωγική τοπικών αγροτικών προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα. Τέλος η Κοινωνία της Πληροφορίας αφήνει μεγαλύτερα περιθώρια για μείωση του μειονεκτήματος των αποστάσεων και της απομόνωσης με ταυτόχρονη βελτίωση των προυποθέσεων παραμονής και δραστηριοποίησης στην ύπαιθρο εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού .

Καινοτομίες

Η λογική του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη παρέμβαση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρόγραμμα δεν έρχεται να υποκαταστήσει άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι σε εξέλιξη ή μπορούν να υλοποιηθούν μελλοντικά στην περιοχή αλλά θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και αθροιστικά έτσι ώστε να ωθήσει την περιοχή σε αναπτυξιακή τροχιά.

Ο καθορισμός του είδους των παρεμβάσεων σε μεγάλο βαθμό προκύπτει μέσα από τις μελέτες που έχουν εκπονήσει οι φορείς της περιοχής. Η μέχρι σήμερα λογική παρέμβασης καθορίζονταν από τα διοικητικά όρια. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχειρεί να εντάξει σε μια ενιαία αναπτυξιακή λογική μια ευρύτερη περιοχή η οποία προσδιορίζεται από κοινά μορφολογικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά.

Η συνολική αντιμετώπιση μιας περιοχής η οποία διοικητικά υπάγεται σε τρεις Περιφέρειες προσδίδει στο πρόγραμμα, εκ των πραγμάτων, πιλοτικό χαρακτήρα. Ο πιλοτικός χαρακτήρας ολοκληρωμένου και βιώσιμου σχεδιασμού θα στοιχειοθετηθεί με ένα συνολικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (συνημμένες προδιαγραφές) στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι επι μέρους προτάσεις και θα αναδειχτούν νέες.

Στη συγκεκριμένη φάση που ολοκληρώνεται η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ υπάρχουν προτάσεις των θεσμικών φορέων οι οποίες έχουν ωριμότητα και είναι άμεσα υλοποιήσιμες. Αποτύπωση της αποφασιστικότητας, για την άμεση υλοποίηση του εγχειρήματος, είναι η ενεργοποίηση χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση, συγκεκριμένων προτάσεων.

Σε αυτή τη φάση, όπως έχει προκύψει από τις σχετικές διαβουλεύσεις, μια σειρά έργων υποδομής και ανάδειξης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, έχουν ωριμάσει και βρίσκονται στο στάδιο της ετοιμότητας για υλοποίηση.

Με δεδομένα ότι

  • Η επενδυτική δραστηριότητα στην περιοχής θα αφορά επιχειρήσεις μικρού μεγέθους οι οποίες κατά βάση θα έχουν τοπική εμβέλεια.

  • Οι διαδρομές θα εκτείνονται σε μεγάλη έκταση και σε διαφορετικά διοικητικά διαμερίσματα

  • Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αναπτυξιακή ώθηση με προοπτική στο χρόνο.

  • Υπάρχουν επισκέψιμοι χώροι κοινού ενδιαφέροντος αλλά σε διαφορετικές περιοχές.

κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία και δικτύωση. Καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των διαφόρων σχημάτων συνεργασίας θα διαδραματίσουν οι αναπτυξιακές εταιρείες της περιοχής οι οποίες πρέπει να αναδείξουν την αναγκαιότητα και να υποστηρίξουν τεχνικά την πρακτική εφαρμογή.